Ledelsen

I år 1900 lagde Vilhelm Nellemann grundstenen til det imperium, som bilkoncernen i dag er vokset til og det er fortsat familien, som står i spidsen for Nellemann-koncernen.

Med i koncernledelsen er også økonomidirektør Claus Nielsen og IT-chef Carsten Sillemann.

I koncernens bestyrelser sidder Jac Nellemann, Mogens Lyngsø, Claus Nielsen, Jørn Qviste, Ivan Gren, Henrik Rasmussen, Claus Frisenberg Pedersen.