Strategi

Koncernens ambitiøse målsætninger skal indfries via en kontrolleret og konstant vækst på flere fronter.

I importørleddet, hvor Nellemann skal positionere sig yderligere både i det billige segment samt i premium-segmentet.

Samtidig vil koncernen øge sin tilstedeværelse og markedsandel i de øvrige nordiske lande.

På detailsiden, hvor koncernen kontinuerligt skal øge sit bilsalg – eventuelt i form af et udvidet antal forretninger og/eller bilmærker. Den primære vækst skal dog ske via ’egne’ bilmærker.

Endelig er målsætningen, at hele leasing-området ligeledes vil undergå en kontrolleret vækst, primært ved at udnytte det store kundepotentiale, som der er i denne del af branchen.